Stichting Oudenbosch Karnaval

Vlag en Vaandel

De SOK heeft al sinds jaar en dag een logo om overal herkenbaar te zijn.


Vanaf 2010 heeft de SOK een moderner logo gekregen en daarna zijn
er een nieuwe vlag en een vaandel ontworpen.