Kijk voor een verslag van deze avond op de website van heemkundige kring Broeder Christorfoor