1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7

Pliesie Frans Deelen - 1958 -1959

Bereeje Pliesie Wim Dekkers 1960 - 1963

Peter Keij Pliesie te voet
'Nil de Kattemepper' 1960 - 1963

Pliesie Jan Hack 1966

Pliesie Piet Hack 1964 - 1965 en 1968

1967 Pliesie Arno Hack

1969 -1976 geen pliesie in ut Puitenol.

Pliesie 'Nil'
Cees Nobelen 1977 - 1980

Hans Durville
Pliesie 'Driekus' 1981 - 1985

1986 -1992 geen pliessie in het vijftal

Pliesie 'Dieltje'
Tonny Konings 1993 - 1996

Pliesie 'Rokus'
Arjan Ros 1997 - 2002

Pliesie 'dun Taaje'
Thijs Graste 2003 - 2007

Pliesie 'Luuc'
Luciën van de Klundert 2008 - 2012

Pliessie 'Tjeuke'
Matieu Maas 2013 - 2017

Pliessie 'Robke'
Rob van Merriënboer 2018 - ..