De S.O.K. et al jaore en tradiesie ôôg t `ouwe veur wa betreft de onderscheidingen.
Ok ier gelt da agge iets jin keer gedaon et mot ut devolgunde keer weer doen.
Da gebeurt dus ok.Zo zen dur maor weinig Puite die kunne zèège da ze un Bronzen Plaot op de wok of feem emme.
Die orde wor maor sporaodies uitgegeve en a-leen aon mense die al een hele tijd iets veur de Carnaval gedaon
emme dà stao te boek as Algehele Bijzondere Verdienste.

* * * * * *

Bronzen plaquette
Algehele Bijzondere Verdienste
Orde van de Puit
Algehele Bijzondere Verdienste
De prijze in goud, zilver en brons
de zogenaomde "Lintjes van de Puit"
das ne prijs die in 2010
in het leve is geroepe om die mense
te ere van jubilea 22 , 33 of 44 jaore
en al int bezit zijn van de Uisorde.
Ben de 11 joar,plus ekstra activiteiten bezig
kun de in aonmerking komme veur de Huisorde.
De Orde van de Narrekap
is een orde veur algehele verdienste.
We ebbe ok nog nun onderscheiding
"ut Puite bedaankje"
daor worre elluk jaor 4 van uitgedeeld
mar da mag ut vijf tal en de boereraod
zelluf bepaole aon wie en wa ze da geven.


Vor al dees onderscheidinge motte wel vorgedrooge worre,
net as bij dun Koning. Ge stuur gewoon een meeltje naor ut sikretariaot (secretariaat@puitenol.nl)
of ge gif ut effe deur aon Arold van der Muuren van de boereraod.
Arold is kontaktpursoon van de spesjaole kommissie van vurdienste.
Die kommisie van vurdienste gao op ondurzoek uit en zal de vordragt vurvolgus vorlegge
aon ut bestuur van de SOK. Ut bestuur beslis uitendeluk over oe en wa.
De onderscheidinge worre allinig tijdes de jaorlukse Puitepraot aon de vorgedrooge pursoon of club omgehange.
Kunde nie aonwezig zen op de Puitepraot dan schuif ut op naor ut volgund jaor en worde vor de tweede keer uitgenôôdugd om te komme.
Bende d’r dan wir nie dan worde wel opgenoome as gedekooreerde mar de bijpassende dekorassie vurvalt.